Advisering & Training

Natuurrampen, pandemieën en recente terroristische aanvallen, maar ook branden en noodsituaties bij uitval van nutsvoorzieningen hebben een verwoestend effect. Om ervoor te zorgen dat medewerkers voorbereid zijn op noodsituaties is een noodplanning en de training hiervan noodzakelijk.

Uit evaluatie van rampoperaties blijkt dat gebrek aan voorbereiding leidt tot een negatieve uikomst voor patiënten. Specifieke incidenten vereisen gespecialiseerde kennis en vaardigheden (CBRN, ontploffingsverwondingen). Daar komt bij dat, als gevolg van de hogere eisen aan efficiëntie en kosten, een verminderde piekcapaciteit niet is ingesteld voor een onverwacht hoge belasting bij meerdere slachtoffer incidenten.

Daarom wordt de opleiding in het medische rampmanagement aanbevolen door de wetenschappelijke en professionele medische organisaties, zowel nationaal als internationaal. ISEE Support helpt uw organisatie met de beoordeling van realistische gevaren en het ontwikkelen en trainenn van rampenplannen rekening houdende met de eigen mensen en middelen, om levens te redden en lijden te verminderen.

ISEE Support kan de volgende diensten leveren:


  • Identificatie van de specifieke gevaren
  • Beoordeling van de risico's en kwetsbaarheid
  • Prioritisering van de gevaren
  • Ontwikkeling van mitigatie en reactie strategieën
  • Ontwikkelen van rampenplannen voor de geprioriteerde gevaren
  • Identificatie van plannings- en trainingsbehoeften
  • Opleiding voor oefenleiders in gebruik van ISEE simulatie software
  • Bouwen van trainingscenario’s in de ISEE simulatie software
  • Technische ondersteuning tijdens ISEE simulatie training; computers, internet, software

Ontdek hieronder welke adviserings- en trainingsactiviteiten wij voor onze klanten gerealiseerd hebben.

Voorbeelden in de praktijk

Om u een beeld te geven van onze activiteiten geven wij hieronder een aantal praktijkvoorbeelden. (De genoemde voorbeelden kunnen slecht één onderdeel zijn van de activiteiten van ISEE Support binnen de genoemde organisatie.)
Technische ondersteuning – Training grootschalige ramp met meerdere ziekenhuizen
Traumaregio West / ROAZ-West – Nederland

Voor de realisatie van een gewondenspreidingsoefening, van een meldkamer, 8 regionale ziekenhuizen en 5 huisartsenposten (+- 75 deelnemers), heeft ISEE Support de technische ondersteuning verzorgd. In de voorbereiding naar de trainingsdag heeft ISEE Support de ISEE Hospital simulator geconfigureerd en de virtuele incident locatie ingericht. Daags voor de trainingsdag zijn de trainingslokalen (6) ingericht met computers (40), internet en simulatie software. Per trainingsgroep was er een ISEE begeleider (7) die eventuele vragen van deelnemers kon beantwoorden.

In het verloop van de trainingsdag heeft ISEE Support via de simulator en via formulieren data verzameld. Aan de hand van deze data en de simulatiestastieken en grafieken, is er een algemene debriefing verzorgd. Deze debriefing heeft een duidelijk inzicht gegeven hoe de gewonden spreiding was verlopen. De verzamelde data is achteraf aan de opdrachtgever aangeleverd voor verdere verwerking en evaluatie.


Technische ondersteuningTraining van Surge Capacity bij verhoogde instroom van slachtoffers bij een Mass Casualty Incident
European Master Disaster Medicine / Residential Session in Novara - Italië

Tijdens de residential session van de Master Opleiding in Disaster Medicine (www.dismedmaster.com) worden de studenten geconfronteerd met diverse workshops waarin zij hun vaardigheden en competenties in rampenmanagement ontwikkelen. Gedurende twee dagen worden zij geconfronteerd met virtuele situaties, gebruik makend van ISEE Hospital, om hun organisatietalenten bij grote toevloed van slachtoffers op een spoedgevallendienst maar ook ziekenhuisbreed te oefenen. De mogelijkheid van ISEE Hospital om op het eind einde van een oefening en training onmiddellijk kwantitatieve feedback te geven is hierbij uiterst cruciaal. In een volgende oefensessie kunnen de studenten immers onmiddellijk hun tekortkomingen bijschaven.


Advisering – Black Out Tests 2016
Universitair ziekenhuis Brussel - België

In lijn met de visie op het ziekenhuis van de toekomst heeft het Universitair ziekenhuis Brussel (UZBrussel) zijn gehele elektriciteitsnet vernieuwd. Het elektriciteitsnetwerk heeft een back-up systeem met een automatische reactie op kracht tekort op de openbare aanbodzijde. Het back-up systeem kan alle kritieke diensten van het ziekenhuis voor enkele weken zelfstandig van stroom voorzien en zelfs leveren aan het openbare elektriciteitsnet.

Vanwege het unieke karakter van het systeem en het algemene gebrek aan echte live tests van de reactieplannen heeft het UZBrussel besloten om, gedurende twee dagen, de Black Out Tests te starten.

Gedurende twee dagen, waarbij het ziekenhuis op volle capaciteit draaide, zijn er tientallen storingen gesimuleerd om het systeem te testen en te verbeteren. De winst van deze simulatie was tweezijdig. Aan de ene kant een test van de werking van deback-up systemen in het ziekenhuis en aan de ander kant een echte real life oefening voor het voltallige personeel van het ziekenhuis in geval van een stroomstoring.

De tests waren zeer succesvol en leidde tot het initiatief om deze tests jaarlijks uit te voeren en te trainen. Het uitvoeren van deze training verbeterd de samenwerking tussen de verschillende "partijen" (ICT, Power, medische, verpleegkundige) in een ziekenhuis en bevorderde het werken in teamverband tijdens stressvolle momenten.


Advisering – ICT storingen
Universitair ziekenhuis Brussel - België

Met de steeds toenemende afhankelijkheid van ziekenhuisinformatiesystemen creëren we een nieuwe bedreiging in onze organisatie: ICT storingen. Zelfs de beste systemen kunnen geen 100% betrouwbaarheid garanderen. Het werken in een papierloze afdeling, met "paper-naïeve" jonge werknemers, kan een storing van een paar uur, dagen van vertragingen in de registratie en facturatie veroorzaken los nog van de eventuele risico's voor de patiënten.

Door de zwakke punten tijdens een ICT storing in kaart te brengen, is er een "ICT storing en back-up plan" ontwikkeld wat zorgt voor een snelle overgang naar "de oude tijd" van papier. Dit vermindert de problemen op de workflow (en daarmee de risico's voor de patiënt), maar ook de herstelfase na afloop voor de registratie en facturatie.

Contact
T. +31(0)13 8505366 (Nederlands, Engels)
E. info@iseesupport.com

Belgiƫ (HQ)
Vander Vekenstraat 158
1870 Wemmel

Netherland
Spoorbaan 21
5051 ET Goirle
ISEE Support wordt ondersteund door sterke partners:

VUB
Counterpoint