Simulatie software / ISEE Hospital

Om de kwaliteit en frequentie van uw trainingen te verhogen maakt ISEE Support gebruik van de ISEE Hospital simulator. Dit is een digitaal online platform waarin allerhande scenario’s gebouwd, getraind en geëvalueerd kunnen worden. De simulator gebruikt hiervoor plattegronden die door de gebruiker zelf kunnen opgebouwd worden. Hierop worden medewerkers, middelen en patiënten tijdens de simulatie ingezet.

ISEE Hospital stelt uw medewerkers instaat om procedures en vaardigheden te oefenen die van vitaal belang zijn wanneer u te maken krijgt met een incident. De schaal van een ISEE Hospital scenario kan variëren van een incident op één afdeling tot een grote crisis waarbij het hele ziekenhuis of meerdere ziekenhuizen betrokken zijn.

Ontdek hieronder waarvoor onze gebruikers de ISEE Hospital simulator inzetten en wat de voordelen zijn.

Download:
ISEE Hospital brochure - English
ISEE Hospital Brochure - Français
ISEE Hospital brochure - Nederlands

Voorbeelden in de praktijk

Om u een beeld te geven van de inzetbare functionaliteiten van ISEE Hospital geven wij hieronder een aantal praktijkvoorbeelden. (Het genoemde voorbeeld is slecht één toepassing van ISEE Hospital binnen de genoemde organisatie.)
Training – Grootschalige instroom van patiënten
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven – Nederland

Tijdens grootschalige rampen waarbij een ziekenhuis te maken heeft met een extreme instroom van patiënten hebben Nederlandse ziekenhuizen het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP). Het Máxima Medisch Centrum traint grootschalige calamiteiten waarbij het ZiROP gestart wordt in ISEE Hospital. In de simulator wordt een trainee geconfronteerd met een grote instroom van patiënten op een afdeling en worden vaardigheden en procedures uit het ZiROP, begeleid door een instructeur, getraind.


Training – Bedrijf hulpverlening bij ontruimingen
Diakonessenhuis, Utrecht, Zeist, Doorn – Nederland

Procedures en vaardigheden die te maken hebben met het ontruimen van een afdeling tijdens brand, overstroming of stroomuitval worden door het Diakonessenhuis in de ISEE Hospital simulator getraind. Hierbij wordt op de afdelingsplattegrond de calamiteitlocatie aangegeven waarna, begeleid door een instructeur, de trainee de medewerkers en patiënten volgens een procedure moet inzetten en transporteren.


Training – Grootschalige ramp met meerdere ziekenhuizen
Traumaregio West / ROAZ-West – Nederland

Tijden een grootschalige ramp waarbij het nodig is dat slachtoffers worden verspreid over meerdere ziekenhuizen maakt de regio west Nederland gebruik van het gewondenspreidingsplan. Om dit te oefenen wordt jaarlijks een grote oefening gehouden waarbij de ISEE Hospital simulator wordt gebruikt. 2 Meldkamers, 8 regionale ziekenhuizen en 5 huisartsenposten (+- 75 deelnemers) trainen tegelijkertijd in één grote superomgeving. De verschillende ISEE Hospital omgevingen, die de 8 ziekenhuizen gebruiken binnen hun eigen organisatie, worden aan elkaar en aan een incidententerrein gekoppeld. Vanaf het incidententerrein vervoert de meldkamer slachtoffers naar de ziekenhuizen. Ziekenhuizen en huisartsenposten gaan over tot het behandelen van de binnengekomen patiënten en brengen ze eventueel onder op de afdelingen binnen hun ziekenhuizen. Op deze manier kan de volledige keten de van de medische zorgverlening getraind en geëvalueerd worden.

Gebruikers aan het woord
Oefenleider Traumacentrum: "Goed om voor de meldkamer de vervoerscapaciteit en voor de ziekenhuizen de medische behandelingscapaciteit zoals beschreven in het Gewondenspreidings plan virtueel te oefenen en te ervaren dat de deelnemers tegen realistische problemen aanlopen gedurende de oefening."Opleiding – Nieuwe procedure patiënten vervoer per ambulance
RAV (Regionale Ambulance Voorziening) Haaglanden – Nederland

Ambulancemedewerkers, die bij grote incidenten met veel slachtoffers betrokken zijn, wordt geleerd hoe gewerkt moet worden volgens het nieuw bijstandsmodel; Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De ambulancemedewerkers van RAV Haaglanden en RAV Brabant leren het GGB model aan de hand van een virtueel grootschalig incident wat gesimuleerd is met behulp van ISEE Hospital. De medewerker krijgt, na de theoretische leerstof, in de ISEE Hospital omgeving en visueel inzicht en kan op een directe manier het geleerde bijstandsmodel  oefenen. Oefendoelen hierbij zijn de communicatie, uitvoering van de verschillende taakverantwoordelijkheden en het maken van  koppelvlakken in een multidisciplinaire samenwerking.

Gebruikers aan het woord
Ambulanceverpleegkundige van RAV MWN Brabant:
Door de tabletop oefening met ISEE zijn de Taakverantwoordelijke functies binnen het GGB proces een stuk duidelijker geworden, echt super!”

Staf RAV Haaglanden:
"Wij hebben ISEE sinds 2016 voor pre-hospitaal gebruik in gebruik. Het is een interactieve manier, om laagdrempelig, met lage ensceneringskosten, een grote virtuele oefening volgens het GGB model te draaien. De medewerkers en de ISEE instructeurs ervaren het als een gebruiksvriendelijk systeem."


Evaluatie - Triage training spoedgevallendienst
Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette - België

Medewerkers van de spoedgevallendienst in het UZ Brussel worden getraind met behulp van ISEE Hospital in triage tijdens zowel normale als crisissituaties. De gegevens van deze trainingen worden gebruikt om te evalueren en bij te sturen indien nodig. De resultaten uit deze verschillende projecten werden reeds gepresenteerd op verschillende internationale congressen.

De simulator wordt hier ook gebruikt om het inzetten van personeel tijdens normale werkdagen te toetsen aan de noodzaak. De reële drukte op de spoedgevallendienst wordt gesimuleerd en door de inzet van personeel te variëren werd gezocht naar de juiste bestaffing op het juiste moment.

Voordelen van ISEE Hospital

Het gebruik van ISEE Hospital biedt een aantal parktische voordelen. Lees verder en ondek de voordelen van de ISEE Hospital simulator.

Modern trainingsmiddel, eenvoudig en flexibel in gebruik
ISEE Hospital is een online platform. Dit betekent dat u altijd en overal, zolang u toegang heeft tot het internet, gebruik kunt maken van de simulator. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit in gebruik. Het trainen is niet meer afhankelijk van een locatie en de instructeur kan vanop eender welke locatie werken aan zijn scenario’s, oefeningen starten of analyse van de gegevens doen.

Het gebruik van ISEE Hospital is relatief eenvoudig, zowel voor de instructeur als de gebruiker. Instructeurs worden door ons opgeleid tijdens een speciale opleidingsdag. Hier leren wij instructeurs hoe ze hun plattegronden inrichten, scenario’s bouwen en afspelen met een trainee. Voor een trainee is het gebruik zeer intuïtief en is enkel een korte instructie nodig. Door het trainen met de simulator grijpt u de aandacht van de trainee en is deze beter in staat de opgedane kennis te verwerken en gebruiken.

Instructeur heeft controle
Tijdens het spelen van een scenario behoudt de instructeur altijd de controle over de gesimuleerde gebeurtenissen. De instructeur kan processen versnellen of vertragen. Mensen, middelen en patiënten kunnen in real-time worden toegevoegd of verwijderd. ISEE Hospital kan uitstekend gebruikt worden ter ondersteuning van het leerproces waarbij de instructeur het scenario kan bijstellen in functie van de kennis en ervaring van de trainee. Hierbij ligt de nadruk niet op het nabootsen van de realiteit maar op het behalen van training doelen door het, met de simulator, creëren en bijsturen van een specifieke situatie.

Breed inzetbaar
ISEE Hospital laat de gebruiker een grote vrijheid in de opbouw van trainingen. Dit geeft instructeurs de mogelijkheid om ISEE Hospital op verschillende manieren in te zetten. ISEE Hospital kan zowel gebruikt worden voor trainingen, opleidingen, evaluaties als voor visuele ondersteuning.

Evaluatie
Alle handelingen die een trainee tijdens het spelen van een scenario verrichten worden geregistreerd. Hierdoor kan na afloop van een training de trainee geëvalueerd worden. De statistische gegevens kunnen gebruikt worden als een trainingsverslag, vergelijkingsmateriaal, ter beoordeling van prestaties of voor wetenschappelijk onderzoek.

Contact
T. +31(0)13 8505366 (Nederlands, Engels)
E. info@iseesupport.com

Belgiƫ (HQ)
Vander Vekenstraat 158
1870 Wemmel

Netherland
Spoorbaan 21
5051 ET Goirle
ISEE Support wordt ondersteund door sterke partners:

VUB
Counterpoint